letalnica_planica.jpg

Projektni teden Planica

 
 
 

Kontaktne osebe

 
 

RAVNATELJICA STROKOVNE GIMNAZIJE

 

Mag. LIDIJA GOLJAT PRELOGAR

VODJA PROJEKTNEGA TEDNA

MATEJ LAVTIŽAR

CŠOD Planica

Mina Kotnik

Recepcija:
Telefon: 04 588 45 70
GSM: 041 400 917
e-naslov: planica@csod.si